Regulamin

Zasady korzystania i polityka prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis ROBOROBI.PL i dodawanieogloszen.com.pl (dalej: "Serwis") jest udostępniany przez Hello World Jacek Chmera, 57-300 Kłodzko, ul. Lutycka 3/4.

2. Adresy ROBOROBI.PL i dodawanieogloszen.com.pl są tożsame - wskazują na ten sam serwis. Występują równolegle na skutek trwającego procesu rebrandingu.

3. Serwis daje możliwośc wykupienia usługi polegającej na przesłaniu ogłoszenia do wybranej liczby najlepszych darmowych portali ogłoszeniowych w Polsce.

4. Korzystanie z Serwisu lub publikowanych w nim usług, nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów.

5. W celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w niniejszych "Zasadach", Hello World zastrzega, że bez jej zgody zabronione jest dalsze rozpowszechnianie treści pochodzących z Serwisu.

6. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

7. Zarówno usługodawca (Hello World) jak i usługobiorca (Klient) oraz pozostali użytkownicy, są zobowiązani do przestrzegania zasad współżycia społecznego we wzajemnych relacjach handlowych.

II. DEFINICJE

Postanowienia użyte w regulaminie.

Serwis

Serwis internetowy znajdujący się pod adresem roborobi.pl i www.dodawanieogloszen.com.pl, oferujący usługę zamieszczania ogłoszeń w portalach ogłoszeniowych.

Klient

Osoba nabywająca usługę w Serwisie.

Regulamin

Niniejszy regulamin.

Hello World

Wykonawca usług. Hello World Jacek Chmera, 57-300 Kłodzko, ul. Lutycka 3/4, NIP 8831760054, REGON 021661372, zarejestrowana w CEIDG.

Usługa

Udostępniana usługa dodawania ogłoszeń do portali ogłoszeniowych, polegająca na przesyłaniu zamówionych ogłoszeń (tj. treści przesłanych przez Użytkowników przy pomocy formularza zamówienia) do darmowych portali ogłoszeniowych. Ogłoszenia są przesyłane przy pomocy kanałów udostępnionych do tego celu przez administratorów portali ogłoszeniowych. Lista możliwych wariantów świadczenia usługi dostępna na stonie internetowej www.dodawanieogloszen.com.pl wraz z cenami. Nie są świadczone usługi, o którch informacje nie zostały opublikowane na stronie internetowej www.dodawanieogloszen.com.pl, chyba że Hello World zawarł osobną umowę na usługę indywidualną przeznaczoną dla konkretnego Klienta. Lista obsługiwanych portali w ramach świadczenia usług dostępna znajduje się pod adresem http://www.dodawanieogloszen.com.pl/index.php/portale. Wszystkie usługi są świadczone odpłatnie.

Formularz Zamówienia

Formularz internetowy udostepniany przez stronę internetową www.dodawanieogloszen.com.pl, umożliwiający złożenie zamówienia na usługę dodawania ogłoszeń w Serwisie. Formularz zawiera dymki informacyjne wyjaśniające sposób interpretacji poszczególnych pól formularza.

Formularz Kontaktowy

Elektroniczny formularz internetowy, przeznaczony do kontaktu Klientów z Hello World w sprawach związanych ze świadczonymi usługami. Formularz znajduje się pod adresem: http://www.dodawanieogloszen.com.pl/index.php/kontakt .

Dzień roboczy

Dni od poniedziałku do piątku w godzinach 9 - 17.

Panel Klienta

Aplikacja sieciowa udostępniana użytkownikom Serwisu. Aplikacja nie jest konieczna do składania zamówień. Panel Klienta udostępnia szereg funkcji pomocniczych oraz umożliwia korzystanie z promocji.

III. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. W celu realizacji zamówionych usług, użtytkownik jest proszony o podanie danych osobowych. Dane osobowe są wykorzystywane w celu:

a) Realizacji zamówionej Usługi dodawania ogłoszeń do darmowych portali ogłoszeniowych,

b) wystawiania rachunków / faktur.

2. Hello World zastrzega sobie prawo do udostępniania danych użytkownika Serwisu oraz danych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego użytkownika Serwisu, a także treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez użytkowników, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

3. Dane osobowe nie są odsprzedawane, ani wykorzystywane w celach marketingowych.

4. W Serwisie używamy plików cookies w celach zapewnienia funkcjonalności strony oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Jeżeli nie życzysz sobie tego, wyłącz obsługę plików cookies w swojej przeglądarce internetowej lub zaprzestań z korzystania z Serwisu.

5. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w witrynie reklamodawcy.

6. Pliki cookie DoubleClick umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych.

7. Użytkownicy mogą zrezygnować z wykorzystywania pliku cookie DoubleClick do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach na stronie Ustawienia reklam

8. Dostawcy zewnętrzni i sieci reklamowe kierują reklamy na Serwis.

9. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach. Wystarczy wejść na stronę aboutads.info.

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM

1. Hello World dokłada starań, aby korzystanie z Serwsiu było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Hello World nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwisu.

2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające użytkownikowi korzystanie z Serwisu, to przeglądarka internetowa.

V. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z USŁUG

1. Wszystkie opłaty ponoszone przez użytkowników są publikowane na stronie internetowej www.dodawanieogloszen.com.pl.

2. Opłaty są wnoszone na rachunek bankowy Hello World Jacek Chmera poprzez dokonanie płatności na rachunek bankowy lub korzystając z systemu płatności elektronicznych Dotpay zintegrowanego z serwisem.

3. Istnieje możliwość złożenia zamówienia osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa, podpisania umowy i dokonania płatności po zakończeniu realizacji zlecenia.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Korzystając z Serwisu i udostępnianych za jego pośrednictwem uslug, użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.

2. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

3. Hello World jest uprawniona do zaprzestania udostępniania Serwisu lub świadczenia Usług dodawania ogłoszeń dla użytkownika w przypadku:

a) naruszenia przez użytkownika przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów,

b) w przypadku działania przez użytkownika na szkodę Hello World lub innych użytkowników Serwisu lub innych osób,

VII. USŁUGI UDOSTĘPNIANE PRZEZ SERWIS

1. Za pośrednictwem serwsiu są udostępniane usługi, polegające na przesyłaniu przekazanych przez użytkownika materiałów do darmowych polskich portali ogloszeniowych. Materiały są przekazywane przy pomocy formularza zamówienia.

2. Wszystkie usługi udostępniane przez Serwis są płatne.

3. Nie są rozpowszechniane ogłoszenia, których treść łamie obowiązujące przepisy prawa.

4. Za treść ogłoszeń odpowiedzialnośc ponosi osoba, która zleciła ich dodawanie.

5. Hello World nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich z tytułu treści publikowanych ogłoszeń.

6. Hello World nie posiada możliwości wpływu na działania administratorów portali ogłoszeniowych po realizacji zlecenia i wykonaniu zamówionej Usługi.

7. Hello World nie posiada żadnych technicznych możliwości edytowania i usuwania ogłoszeń, w tym także w przypadku ewentualnej reklamacji. Możliwość taką ma użytkownik korzystając z materiałów przesłanych przez portale ogłoszeniowe - niewielka część portali nie przesyła tego rodzaju materiałów i konieczny jest kontak bezpośrednio z ich administratorem przy pomocy udostępnianych kanałów komunikacji.

8. Usługi są realizowane w przeciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie Hello World. Wpłaty nie są księgowane na podstawie elektronicznych dowodów wpłaty, przesyłanych przez użytkowników drogą poczty elektronicznej.

9. Realizacja zlecenia rozpoczyna się natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty.

10. Jeżeli administracja portalu życzy sobie za umieszczenia ogłoszenia w wybranej kategorii dodatkowej opłaty, portal ten jest pomijany, a w jego miejsce jest wykorzystywany inny najbardziej wartościowy z listy rezerwowej. Sytuacje takie są sporadyczne.

11. Wiele portali w celu potwierdzenia dodania ogłoszenia wysyła e-maile aktywacyjne na adres e-mail podany przez Użytkownika. W celu pełnego wykorzystania usługi użytkownik powinien użyć ich do aktywowania swoich ogłoszeń. Nie ponosimy odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieistniejącego, niedziałającego lub nie będącego własnością Użytkownika adresu e-mail.

12. Dokonujemy akceptacji regulaminu portali ogłoszeniowych w imieniu użytkownika w celu publikacji jego ogłoszenia. Dokładamy wszelkich starań, aby ogłoszenia były dodawane w sposób nie łamiący tych regulaminów, a także dodajemy wyłącznie BEZPŁATNE ogłoszenia - regulaminy regulują zasady korzystania z portali, a ich akceptacja nie ma na celu narażenia użytkownika na dodatkowe koszty. Hello World ma prawo odmówić dodania ogłoszeń sprzecznych z regulaminem portali ogłoszeniowych. Hello World zastrzega sobie prawo usunięcia z treści ogłoszenia nuemru telefonu kontaktowego, adresu e-mail lub adresu strony www, gdyż dane te znajdujące się w treści ogłoszenia łamią regulaminy wielu portali ogłoszeniowych. Dane te są umieszczane w osobnych, przeznaczonych do tego polach.

13. Hello World nie posiada technicznych możliwości tworzenia wykazów adresów URL zamieszczonych ogłoszeń. Nie są one tworzone i udostępniane użytkownikom.

14. Ogłoszenia są przesyłane do portali uwzględnionych na liście pod adresem url: http://www.dodawanieogloszen.com.pl/index.php/portale.
Hello World zastrzega sobie prawo do aktualizacji listy w dowolnej chwili. Zmiany nie dotyczą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem, chyba że Użytkownik nie wyrazi żadnych zastrzeżeń.

15. Zamówienia są składane za pośrednictwem formularza zamówienia odpowiedniego dla danej usługi.

16. Opis Usług oraz ich ceny są publikowane na stronie www.dodawanieogloszen.com.pl.

17. W przypadku niemożności zrealizowania zlecenia w całości na skutek przerwy technicznej w pracy poszczególnych portali, Hello World zastrzega sobie prawo do przesłania zleconego ogłoszenia do alternatywnych portali ogłoszeniowych w celu wyrównania ubytków spowodowanych przyczynami niezależnymi od Hello World.

18. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na realizację zamówienia.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ HELLO WORLD

1. Hello World nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Serwisu dla wszystkich użytkowników Serwsiu. Hello World jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Portalu, w szczególności, gdy jest to spowodowane:

a) koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania,

b) przyczynami niezależnymi od Hello World (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

2. Hello World nie ponosi odpowiedzialności prawnej i moralnej za treść ogłoszeń przeslanych przez Klienta.

IX. ZMIANY ZASAD KORZYSTANIA Z PORTALU

1. Niniejszy Regulamin korzystania wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej http://www.dodawanieogloszen.com.pl/index.php/regulamin.

2. Osoby nie akceptujące niniejszego Regulaminu, nie powinny korzystać z Usług świadczonych przez Serwis.

X. REKLAMACJE I KORESPONDENCJA

1. Reklamacje należy zgłaszać Hello World pisemnie listem poleconym na adres Hello World Jacek Chmera, 57-300 Kłodzko, ul. Lutycka 3/4 lub przesyłając skan podpisanego wniosku reklamacyjnego na adres poczty elektronicznej: biuro@dodawanieogloszen.com.pl. O terminie złożenia reklamacji pisemnie decyduje data nadania przesyłki - data stempla pocztowego.

2. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, takie jak imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail użyty w czasie składania zamówienia i numer telefonu, tytuł zamówienia lub inne dane dające zidentyfikować zamówienie, którego dotyczy reklamacja oraz inne okoliczności i materiały uzasadniające składaną reklamację.

3. Jeżeli podane przez Klienta w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, Hello World zwróci się do Klienta z prośbą o uzupełnienie w określonym terminie dodatkowych danych.

4. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą korespondencji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta zarejestrowany w toku zgłaszania reklamacji lub inny uzgodniony z Klientem.

5. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Zamówienia lub Klienta, a także złożone po terminie mogą nie być rozpatrzone.

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia.

2. Prawo do rezygnacji z zamowienia w ciągu 14 dni nie przysługuje Klientom, których zamówienie już zaczęło być realizowane lub zostało zrealizowane w całości.

3. Hello World zastrzega sobie prawo do rezygnacji świadczenia usług na rzecz Klienta, który narusza postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa.

4. Rezygnacja z usług jest składana poprzez pisemne złożenie oświadczenia woli, w taki sposób, aby umożliwało ono w jednoznaczny sposób identyfikację usług i podmiotu, podlegającym rezygnacji. Rezygnacja może być także złożona drogą poczty elektronicznej. Klient może złozyć rezygnację drogą poczty elektronicznej, jeżeli adres z którego przychodzi rezygnacja, jest powiązany z zamówieniem złożonym przez Formularz Zamówienia - w takim przypadku Hello World zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności przesłanej rezygnacji, poprzez wysłanie prośby o potwierdzenie, na użyty adres poczty elektronicznej Klienta.

XII. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Hello World, której przedmiotem są usługi świadczone w Serwisie i określone Regulaminie, jest prawo polskie.

2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Hello World w ramach działania Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

zamieszczamy ogłoszenia

Zapraszamy na nasze konta na portalach społecznościowych.

Będziemy wdzięczni za komentowanie, umieszczanie odnośników i udostępnianie.

produkt polski


zamieszczamy ogłoszenia
Top
Używamy plików cookies w celach zapewnienia funkcjonalności strony oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek.
OK | WIĘCEJ INFORMACJI